Créole

Couverture de la version en créole martiniquais du Polyconte Grenouillette à l'école des fleurs: Gounouyet kay lékol zabriko

Gounouyet kay lékol Zabriko

Mé poutji an zélev kon Gounouyet pa ka di ayen ? Es sé entjet i entjet ? Enben kontan i pa kontan ? Mi bab ba Zandoli : fok i sav sa ka pasé si fodra i endé Gounouyet !

An kont Caroline Chemarin, épi pòtré zannimo Myriam Desclèves adan'y. Igo Drané ka ba zot li an lang Matnik.

Prix public : 6,90 €

icône livre papier
Couverture de la version en créole martiniquais du Polyconte Le carnaval des animaux: Kannaval Zannimo

Kannaval Zannimo

Chat ka manjé kawot é gounouy ka volé ? Lè’w wè kannaval rivé, moun ka bokanté tet, ka kouri, ka dansé, ka fè lafet ek tout bagay tjou-pou-tet ! Kimoun yo ké pran sèvi bwabwa lanné tala ?

An kont Caroline Chemarin, épi pòtré zannimo Myriam Desclèves adan'y. Igo Drané ka ba zot li an lang Matnik.

Prix public : 6,90 €

icône livre papier
Couverture de la version en créole martiniquais du Polyconte Ti-Jean et Ti-Manicou Noël: Ti-Jan ek Ti-Mannikou Nwel

Ti-Jan ek Ti-Mannikou Nwel

Sé lannuit Nwel. Éti ti mannikou entjet tala ka kouri konsa ? Pa gran zeb, pa anba granbwa, pa chimen danjéré kon pa ni, épi konsians, i ka chayé kado’y.

An kont Caroline Chemarin, épi desen Myriam Desclèves adan'y. Térèz Léotin ka ba zot li an lang Matnik.

Prix public : 6,90 €

icône livre papier
Couverture de la version en créole martiniquais du Polyconte Mousse et l'oiseau-mouche: Mous ek ti-koulibri-a

Mous ek ti-koulibri-a

Mous, ti chat pwel-wouj-la, ka glisé chwiii an zeb jaden-a Poutji i ka bòdé konsa san bwi bò bel kokliko woz-la ? Jiskont pa asou gran flè sikré-a, an toupiti zwézo ka bat-zel akwèdi sé dansé. Es Mous sav ti chat pa janmen rivé trapé koulibri ?

An kont Caroline Chemarin, épi pòtré zannimo Caroline Chemarin. Térèz Léotin ka ba zot li an lang Matnik.

Prix public : 6,90 €

icône livre papier